Om Poetisk Podcast

Poetisk Podcast er en digital platform, som giver mulighed for at opleve poesi i lydlige fortolkninger. Poetisk Podcast udvikles i samarbejder mellem digtere, skuespillere, komponister, musikere o.a. Det er en platform, der i sagens natur vil være uden egentlig lokal forankring, i princippet uden grænser. En platform der lader engagerede aktører være selvbestemmende omkring nye produktioner, hele tiden søgende efter nye rum for poesi og lyd; et medie konstant i bevægelse. Poetisk Podcast er både en selvstændig kunstart, en suggestiv form for poesilæsning og en rampe for eksponering af de poetiske/ poetisk-dramatiske værker i andre formater: scenisk, musikalsk, til undervisning, events, festivaler, udenlandske poesicentre, poesi-sites på nettet, osv.

Lydkunstner og komponist Rudiger Meyer, er tilknyttet Poetisk Podcast som lyd- og teknisk konsulent. Han har stor og alsidig erfaring med lyd i tværkunstneriske projekter. Digteren Lene Henningsen er redaktør på Poetisk Podcast. Især årene, hvor hun stod for programmet i Poesiens Hus i København, gav rige muligheder for at eksperimentere med poetiske udtryk i mange retninger. Poesi & musik -koncerter, improscener og Poetisk Teater's readings og forestillinger har været med til at skabe grobunden for Poetisk Podcast.

Vi vidste det godt. Du har et poetisk skuespilhus mellem ørerne! Du har et helt filmhus også! Det er lyden, og de universer du skaber sammen med os. Vi inviterer dig indenfor. Du inviterer os indenfor.

Lene Henningsen, november 2019

* * *

Poetisk Podcast har brug for jer.

De kreative kræfter bag Poetisk Podcast arbejder stort set på frivillig basis. Vi er taknemmelige for den støtte Statens Kunstfond har ydet til de første produktioner, stadig dækker dette kun en lille del af arbejdet og alle bidragydernes indsats. Det er vores ønske at kunne producere en lang række værdifulde poetiske lydværker, ambitionsniveauet er højt, og allerede nu står ideer og aftaler i kø. Det er nytænkende, betydningsfuldt synes vi – og ressorcekrævende. Derfor har vi brug for din støtte også. Synes du om konceptet, synes du om det du hører, så ”køb os en kaffe” eller to, og bidrag til en fælles rejse ud i poetisk lyd, poetisk rum og drama – den verden er kun lige begyndt.

* * *

Poetisk Podcasts site er bygget med Kirby og Maurice Renck’s Podcaster Plugin. Skrifttypen er iA Writer Quattro.

Jeg har skrevet om processen bag nogle af produktionerne, på mit eget site (på engelsk):

Rudiger Meyer

* * *

Vi har også et nyhedsbrev, nogle gange med gæsteindslag, tit med fordybende bagrund om processerne bag podcasterne.