Moonpain Revisited Cover Art

Moonpain Revisited er en gengivelse i podcast form af materiale oprindelig samlet på Klaus Ib Jørgensens moonpain.nu site.

Moonpain.nu var et digitalt litterært-musikalsk oplevelsesrum omkring Klaus Ib Jørgensens Moon-pain sangcyklus og Fernando Pessoas værker – skabt af Klaus Ib Jørgensen og Signe Klejs i sammenarbejde med en række medvirkende kunstnere. Læs mere om projektet på sitets oprindelige kolofon (PDF).

Cover art grafikken er baseret på et screenshot fra det oprindelige moonpain.nu site. Illustrationer og anden grafik til sitet blev skabt af Signe Rød i sammenarbejde med Signe Klejs.

Pessoas fiktioner

· 67′26″

Podcasts · RSS · Download (77,7 MB)

Noter og Links

For at introducere serien fortæller Klaus lidt om værkets oprindelse og skabelsen af et digitalt univers omkring det. Derefter følger Pessoas fiktioner, Peter Poulsens essay om en digter uden biografi.

Kapitler

00:23: Klaus’ Intro
Klaus’ introduction kan også læses i vores nyhedsbrev.

08:35: Peter Poulsen – Pessoas fiktioner

12:07: Den tidlige barndom i Lissabon

16:19: Sydafrika og mødet med engelsk sprog og litteratur

20:31: De første heteronymer opstår

22:20: Tilbage og ensom i Lissabon – den symbolistiske Pessoa tager form

32:19: Mário de Sá-Carneiro og futurismen

36:58: De store heteronymer fødes

43:36: Orpheu

48:12: Tabet af den evige ven

52:28: Ophelia og det kirkegaard’ske brud...

54:49: Sig selv, eller sig selv, eller hvem...? – at iscenesætte en verden beboet af heteronymer

01:01:52: Mensagem – en svanesang?

01:04:06: Ele mesmo – ham selv som sig selv.

* * *

Peter Poulsens essay Pessoas fiktioner kan downloades som PDF.

Klaus Ib Jørgensens Moon-pain sangcyklus er udgivet som CD på Dacapo Records. Noderne er tilgængelige hos Edition·S.

An English version of Peter Poulsens essay Pessoa’s Fictions is also available as a PDF. See also Paul Griffths’ introduction to the recorded version of the Moon-Pain cycle. A PDF with the poems used in the cycle is also available.