Flowmatic Blood Moon er Poetisk Podcasts første tosprogede produktion, og på mange måder frugten af en fælles indsats. Shadi Bazeghis digte forholder sig til traumer, spændinger og virkningerne af krig. De er storskalerede refleksioner over vores planets aktuelle tilstand, rodfæstet i en hverdagslig poetisk intimitet. Mansoor Hosseini, der som Shadi oprindelig er flygtning fra Iran, har skabt en musik som både er moderne og nostalgisk; lydlige landskaber der åbner et dramatisk rum for ordene, og forstærker deres intensitet.

Tekst/Stemme: Shadi Bazeghi
Musik: Mansoor Mani Hosseini
Montage/Lyddesign: Rudiger Meyer

* * *

Flowmatic Blood Moon is Poetisk Podcast’s first bilingual production and in many ways a collaborative effort. Shadi Bazegi’s poems tackle trauma, tension, and the effects of war. Big-picture reflections on the current state of our planet rooted in a poetic intimacy of the everyday. Mansoor Hosseini, like Shadi originally a refugee from Iran, has created music that is both modern and nostalgic, creating landscapes that open a space for the words and amplify their intensity.

Text/Voice: Shadi Bazeghi
Music: Mansoor Mani Hosseini
Montage/Sound Design: Rudiger Meyer


Med støtte fra:
Statens Kunstfond logo